Marka ön araştırması


Tasarım ve patent ön araştırması


Marka başvuruları


Marka tescil süreci danışmanlık hizmetleri


Tescil sonrası hizmetler


Hukuk danışmanlığı


Endüstriyel tasarım hizmetleri


Patent tescili hizmetleri


yurtdışında ücretsiz marka araştırması


Yurtdışı patent, marka tasarım tescilleri


Marka takibi hizmetleri 


NEDEN TESCİL ETTİRMELİYİM?


556  sayılı KHK sadece tescilli markalara uygulanmaktadır. Tescil edilmemiş ancak bir şekilde kullanılmakta olan markalar koruma kapsamı dışındadır. Bu tür marka olarak kullanılan ibare ve isimler ancak genel hükümler yani Türk Ticaret Kanununun haksız rekabete ilişkin hükümlerine göre korunmaktadır. Şu halde tescilli olmayan markaların 556 sayılı KHK ‘ya göre marka hakkı sağlaması söz konusu olmayacaktır. Markanın tescil edilmemesi durumunda marka üzerinde gerçek hak sahibi olmayan kimselerin aynı markayı tescil ettirmesi ve gerçek hak sahibinin markayı kullanmasını engelleme hakkı bulunmaktadır.


Markanızın bir başka firma tarafından kullanılmasını ve takliet edilmesini önlemiş olursunuz.

İşletmenizin mal ve hizmetlerini tekel altına almış olursunuz.

Marka tesili, TSE belgesi gibi bir belge almanız gerektiğinde hazırlamanız gereken evraklar listesinde ilk sırada yer alır

Mal veya hizmetinizi sahiplenmenin tek yasal yolu bu belgeye sahip olmaktır.Hukuki ihtilaf durumunda hakkınızı arayabileceğiniz tek savunma aracınızdır.

İşletmelerin prestiji açısından her zaman etkili bir belgedir.Tüketici açısından markanın tek olması güven ve itibarsağlaması ile birlikte markaya yaptığı yatırımları da destekleyici bir unsurdur.

Markalaşma yolunda atılan ilk adım olan marka tescil belgesi yurt içi ve yurtdışı yapılan yatırımlarda koruyucu bir özelliğe sahiptir.

NASIL TESCİL ETTİREBİLİRİM?


Marka tescili yaklaşık olarak 10-12 ay sürmekte olan bir işlemler silsilesidir. En baştan tescil belgesinin teslimi aşamasına kadar ciddiye alınması gereken ve ciddiyetle takip edilmesi gereken bu işlemler bütününün ehil ellere teslim edilmesi en uygun yoldur. Marka tescilinde pek çok yazışma ve işlem mevcuttur. herhangi bir itiraz veya redle karşılaşmayan bir markanın dahi işlemlerinin takip edilmesi için özel önem ve ihtisas gerektiği dikkate alınırsa markanın reddedilmesi veya ilan aşamasında itiraz edilmesi durumunda profesyonel yardıma ihtiyaç duyulacağı aşikardır. Bu nedenle marka tescili ve marka tescili ile ilgili tüm işlemlerin profesyonel vekiller aracılığıyla yürütülmesi çok önenmlidir.


Müracaat; araştırma sonucunda markanın müsait olduğunun belirlenmesinin ardından kullanmayı arzuladığımız sektörlerde markanın tescil talebinde bulunmasıdır.


İnceleme, müracaatın Türk Patent Enstitüsü uzmanları tarafından tescil edilip edilmeyeceğinin sorgulanması dönemidir. Burada 556 sayılı KHK 7. maddesi uyarınca yapılan inceleme ile bir kelimenin marka oma vasfı taşıyıp taşmadığı karara bağlanmaktadır. Bu inceleme sonunda marka ya yabul edilip ilana açılacak ya da  kabul görmeyerek red edilir.


İlan, inceleme sonunda markanın 3 ay süreyle Resmi Markalar Bülteni’nde 3. şahısların itirazına açıldığı dönemdir. Bu dönem içerisinde marka tamamen korumasızdır ve herkes markaya itiraz etme hakkına sahiptir.


Kabul; ilan dönemi içerisinde markaya itiraz gelmemesi halinde tescilin son safhasıdır. Türk Patent Enstitüsü markaya ilişkin kabul kararını düzenler  ve belge düzenlenebilmesi için tescil harcının yatırılması talep edilir. Talep edilen tescil harcı beraberinde istenen diğer eksik evraklar tamamlanarak T.P.E.’ne sunulur.


Belge; Türk Patent Enstitüsü yukarıda sıralı tüm safhaların sonunda tescil belgesini düzenler ve tarafımıza gönderir.


WHATSAPP DESTEK HATTI

Tüm soru ve ihtiyaçlarınız için whatsapp üzerinden bize çekinmeden yazabilirsiniz.

0532 466 56 30