Microsoft Outlook XP/2003 Kurulum Rehber

Microsoft Outlook XP/2003 ü açtıktan sonra "Araçlar (Tools)" menüsünden "E-posta Hesapları (E-mail Accounts)" seçeneğine giriyoruz.